ประมวลภาพกิจกรรม :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน "วันราชภัฏ" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธาน ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน "วันราชภัฏ" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธาน ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
 
ภาพก่อนหน้า  ภาพถัดไป  

เล่นภาพอัตโนมัติ [2] [3] [5] วินาที | [หยุดการเล่นภาพอัติโนมัติ]

ย้อนกลับ