ประมวลภาพกิจกรรม :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน "วันราชภัฏ" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธาน ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน "วันราชภัฏ" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธาน ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    


หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5