ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโนราลงครู

รายละเอียด :
  กำหนดการจัดงานมหกรรมโนรา จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รายละเอียดสามารถ Download ด้านล่าง... .
ดาวน์โหลดไฟล์ :
  201506044.docx
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 09:44:12