ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียด :
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงกาอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดาวน์โหลดไฟล์ :
 
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 06 สิงหาคม 2015 เวลา 11:41:44