ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

รายละเอียด :
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีไหว้ครูแบะครอบครูนาฏศิลป์ไทย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ..... รายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัมนธรรม มหาวิทยาลัยราชภํฏสงขลา โทรศัพท์ 074-336946
ดาวน์โหลดไฟล์ :
 
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 10:25:06