ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

เสวนาทวดช้าง "ความเชื่อและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น"

รายละเอียด :
  ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมโครงการเสวนาทวดช้าง "ความเชื่อและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น" Tuat spiritual belief that influence local culture ในโครงการวิจัย ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวด ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบกับวิทยากร รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยา อ.โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.อำนวย สงนวล อดีตเลขานุการสภาวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ดำเนินรายการ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
  2019010919.jpg
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 09 มกราคม 2019 เวลา 08:38:29