ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

การประกวดผลงานทางวัฒนธรรม

รายละเอียด :
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญ เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และเยาวชนประเภททีม 5 คนอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการประกวดผลงานทางวัฒนธรรม การประกวดโนรา และ การประกวดภาพวาดประกอบเรื่อง เล่าเรื่อง 100 ปี ราชภัฏสงขลากับการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ชิงเงินรางวัลและโลเกียรติยศ ดังรายละเอียด...... สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-260280,074-336946 ได้ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถ download เอกสารประกอบได้ตามที่ได้แนบมาให้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
  2018053018.pdf
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:21:11