ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีโนราและต่อยอดการเล่นดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม

รายละเอียด :
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีโนราและต่อยอดการเล่นดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม โดย อ.ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พุทธศักราช 2553 และทีมวิทยากรผูู้้เชี่ยวชาญด้านดนตรีโนราและหนังตะลุงพื้นบ้าน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เพื่อเสริมสร้างภูมิรู้และสร้างเครือข่ายด้านดนตรีโนราและต่อยอดการเล่นหนังตะลุงแบบดั้งเดิม โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (ห้องประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-0994997, 084-9668731 หรือ http://culture.skru.ac.th
ดาวน์โหลดไฟล์ :
  2018022117.jpg
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 12:07:54