ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

การจัดงานพิธีอุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท

รายละเอียด :
  ด้วยนมหาเถรสมาคม จัดงานพิธีอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันครบกำหนดสมมาตร (100 วัน) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2560 ณ วัดพระโค๊ะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา จังหวัดสงขลา ขอเชิญข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะอุปสมบท ในห้วงเวลาดังกล่าว ไม่ถือเป็นวันลา โดยสามารถติดต่อสมัครเข้ารับการอุปสมบทได้ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา โทร 074-323088 โทรสาร 074-323105
ดาวน์โหลดไฟล์ :
 
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 05 มกราคม 2017 เวลา 08:59:38