ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 11 "สานศิลป ณ ถิ่นกาญจน์ เล่าขานวัฒนธรรม"

รายละเอียด :
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่งนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่ใน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 11 "สานศิลป ณ ถิ่นกาญจน์ เล่าขานวัฒนธรรม" ในระหว่างวันที่ 16 -19 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์ :
  2016022511.jpg
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:20:28