ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2559 "วิถีวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

รายละเอียด :
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเที่ยวงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2559 (วิถีวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อสนองแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และปรัชญามหาวิทยาลัย ว่าเราคือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เปรียบเป็นรากแก้วของแผ่นดิน คือหนึ่งในภารกิจสำคัญของเรา และที่สำคัญปีนี้ เป็นปีที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นวิถีของชุมชนนั้น ให้ดำรงอยู่ และเกิดความภาคภูมิใจในการนำเสนอต่อสายตาประชาคมอาเซียนและต่างชาติในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชมการแสดงจาก นานาชาติ (ประเทศอินโดนีเซีย) สถาบันอุดมศึกษาศิลปะพื้นบ้าน 4 ภาค พบกับพิธีเปิด แสง สี เสียง ตระการตา พิธีสักการะทวดช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง การแสดงศิลปะวัฒนธรรม 4 ภาค และต่างชาติ การแสดงของเยาวชน และศิลปินรับเชิญมากมายที่ขนทัพกันมาให้รับชมตลอด 7 วัน อย่างจุใจ พร้อมร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬา มรภ.สงขลา ตารางการแสดงในแต่ละวัน....
ดาวน์โหลดไฟล์ :
  2016012610.jpg
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 26 มกราคม 2016 เวลา 09:15:51