งานพัฒนานักศึกษา

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ :

ประวัติ อ.ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2553
ฐานข้อมูลจังหวัดสงขลา
ทำเนียบศิลปินแห่งชาติภาคใต้
ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้
ฐานข้อมูลเครือข่ายมโนราห์ หนังตะลุง
ทะเบียนศิลปินปี่ และนักดนตรีพื้นบ้าน
ประวัติ อ.ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2553