ประมวลภาพกิจกรรม :: ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
     ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562    
 ภาพก่อนหน้า  ภาพถัดไป  

เล่นภาพอัตโนมัติ [2] [3] [5] วินาที | [หยุดการเล่นภาพอัติโนมัติ]

ย้อนกลับ