ชื่อแหล่งอนุรักษ์ ศาลเจ้าเป้ากง
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 ศาลเจ้าเป้ากง

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : รัตภูมิ ที่ตั้ง : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.191324 พิกัด y : 100.356456
           
1. ที่ตั้ง
  

ศาลเจ้าเป้ากง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลควนเนียง  ด้านหน้ามีภาพวาดที่ประตูทางเข้า เป็นรูปเทพเจ้าเสมือนยามปกป้องรักษาศาลเจ้าเป้ากง และภายในศาลเจ้ามีภาพวาดฝาผนังและรูปปั้นเทพเจ้าเปาบุ้นจิ้น ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวควนเนียงเชื้อสายจีน

ปัจจุบันศาลเจ้าเป้ากง ก็ยังเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอำเภอควนเนียงเชื้อสายจีน  ส่วนบริเวณภายนอกมีสระบัว และตรงซุ้มประตูทางออกของโรงพระมีภาพวาดธรรมชาติที่สวยงาม
 

2. สภาพปัจจุบัน
 


ศาลเจ้าเป้ากง


ภาพวาดเปาบุ้นจิ้นบริเวณศาลเจ้าเป้ากงถูกทิ้งร้าง สภาพโดยรวมขาดการดูแลรักษา มีต้นไม้โดยรอบ