ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดโคกเมือง
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดโคกเมือง

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : บางเหรียง ที่ตั้ง : ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.170750 พิกัด y : 100.407049
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านโคกเมือง  ตำบลบางเหรียง  ก่อนสร้างวัด พื้นที่เป็นเนินทรายเป็นที่ตั้งเมืองเก่าแก่  เรียกกันว่า  “โคกเมือง” เคยขุดพบวัตถุชนิดหนึ่งคล้ายศิวลึงค์ กรมศิลปากรได้นำไปเก็บรักษาไว้ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2525

 

2. ประวัติความเป็นมา
 

ศิลปกรรมสำคัญ คือ ศาลาการเปรียญ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2515 หน้าบันเป็นรูปพระพุทธเจ้าเปิดโลกเสด็จจากดาวดึงส์  ภายในมีพระประธาน สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ เมื่อ พ.ศ.2515 และพระประธานในหอสวดมนต์  สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์  เมื่อ พ.ศ.2516 

วัดโคกเมือง  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2529  

3. สภาพปัจจุบัน
 


วัดโคกเมือง


พระพุทธรูปภายในศาลาการเปรียญ