ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดป่ากันตพงษ์
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดป่ากันตพงษ์

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : บางเหรียง ที่ตั้ง : ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.139054 พิกัด y : 100.395194
           
1. ที่ตั้ง
                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเกาะใหญ่  ตำบลบางเหรียง  เป็นวัดที่มีลักษณะเป็นป่า มีความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด ทำให้บริเวณวัดมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ในหลักสูตรต่างๆ  
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

                ศิลปกรรมสำคัญ คือ อุโบสถ  ภายในมีพระประธาน และภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติฝีมือช่างพื้นบ้าน
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


วัดป่ากันตพงษ์


บรรยากาศวัดป่ากันตพงษ์


วิหารทอง


พระประธานภายในอุโบสถ