ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดบางทึง
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดบางทึง

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : บางเหรียง ที่ตั้ง : ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.12781 พิกัด y : 100.419494
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบางทีง ตำบลบางเหรียง สร้างเมื่อ พ.ศ.2323  พื้นที่วัดมีคลองล้อมรอบสามด้าน  
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

ศิลปกรรมที่สำคัญ คือ อุโบสถเก่า ที่หน้าบันมีลายปูนปั้นประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ภายในมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  และกุฏิมีอายุประมาณ 90 ปี  โดยมีพระครูปราการศิลปกฤตได้สร้างไว้ ซึ่งเดิมเคยเป็นเจ้าอาวาส  ภายในกุฎิ มีรูปแกะสลักไม้ปิดทองพระสยามเทวาธิราช  มีรูปปั้นและรูปถ่ายของพระครูปราการศิลปกฤต  ทั้งยังมีขัน เครื่องแก้ว แจกัน มีด พร้า หนังสือบุด และถ้วยชามลายจีนโบราณ

กรมศิลปากร ได้เข้ามาบูรณะกุฏิ เมื่อ พ.ศ.2511 และมีโครงการจะบูรณะ หอระฆัง โบสถ์ เจดีย์ และโรงเรียนเดิมเป็นอาคารประวัติศาสตร์  
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


วัดบางทึง


อาคารโรงเรียนหลังเก่ามีสภาพทรุดโทรม


บัว มีสภาพทรุดโทรมและมีต้นไม้ปกคลุมโดยรอบกุฏิสงฆ์เก่า มีสภาพทรุดโทรมและมีต้นไม้ปกคลุมโดยรอบ


หอระฆังอยู่ในสภาพชำรุดมีการหลุดร่อนของปูน


ศาลาริมน้ำ ปัจจุบันชาวบ้านยังใช้ประโยชน์อยู่