ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดบางเหรียง
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดบางเหรียง

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : บางเหรียง ที่ตั้ง : ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.136665 พิกัด y : 100.420847
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านบางเหรียง  ตำบลบางเหรียง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2310 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดเหมียง”   
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

ศิลปกรรมสำคัญ คือ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2464 ภายในมีพระประธาน  เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง  ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “พ่อท่านนางนก” หน้าบันเป็นรูปนาคราชและลายกนกดอกไม้  ใบไม้ทาสี  ซุ้มหน้าต่างเป็นปูนปั้นรูปพระราหูและลายกนก ซึ่งปัจจุบันไม่หลงเหลือให้เห็นแล้ว  มีศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2499   วิหารน้อย ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ  ประดิษฐานรูปเหมือนของพระครูรัตภูมิคณานุรักษ์ (ซุ้น อมโร) อดีตเป็นเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ  ใช้เป็นห้องสมุดและหอพักของผู้มาเยี่ยมเยือน  มีเจดีย์สมัยศรีวิชัย  และมีเรือโบราณทำด้วยไม้ตะเคียนทองหลายลำ 

วัดบางเหรียง  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.2449
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


วัดบางเหรียง


บัวสภาพถูกทิ้งร้าง และเป็นที่อาศัยของปลวก


พระพุทธรูปปรักหักพังจนหมด


ใบเสมาสภาพชำรุดทรุดโทรม และวางระเกะระกะ ไม่มีการจัดเก็บให้เรียบร้อย

บัว มีสภาพทรุดโทรมและมีต้นไม้ปกคลุมโดยรอบ

กุฏิสงฆ์ถูกทิ้งร้างอยู่ในสภาพทรุดโทรมตัว
กุฏิถูกปลวกกินจนเสียหาย