ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดท่าหยี
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดท่าหยี

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : ห้วยลึก ที่ตั้ง : ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.262510 พิกัด y : 100.358262
           
1. ที่ตั้ง
 วัดท่าหยีตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านท่าหยี  ตำบลห้วยลึก  สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2445  ผู้สร้างวัดคือพระมหาลอย   วัดท่าหยีเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของตำบลห้วยลึก มีบรรยากาศสงบเงียบ  พื้นที่ตั้งวัดอยู่ริมทะเลสาบสงขลา 

 

2. ประวัติความเป็นมา
 

ศิลปกรรมสำคัญ คือ อุโบสถทรงสูงรูปแบบเรียบง่าย  สร้างเมื่อ พ.ศ.2526

วัดท่าหยี  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2520
 

3. สภาพปัจจุบัน
 วัดท่าหยี