ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดบ่อหว้า
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดบ่อหว้า

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : ควนโส ที่ตั้ง : ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.261123 พิกัด y : 100.409354
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านบ่อหว้า  ตำบลควนโส  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2364  
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

ศิลปกรรมสำคัญ คือ อุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2509 ภายในมีพระประธานเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2405 มีรูปปั้นลายรอบอุโบสถเป็นลายปูนปั้นแบบนูนสูง มีช่องลมรูปแบบจีนคงหลงเหลือให้เห็น ปัจจุบันมีการสร้างวิหารพ่อท่านเสือ ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมีความศักดิ์สิทธิ์ไว้สักการบูชา  มีศาลาการเปรียญแบบโบราณ สร้างเมื่อ พ.ศ.2474 

                วัดบ่อหว้า  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2405
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


อุโบสถวัดบ่อหว้า


ลวดลายปูนปั้นพญานาค มีการหลุดลอกของปูน


บันไดศาลาการเปรียญ มีเศษขยะ ขาดการดูแลรักษาความสะอาด


ฝีมือปูนปั้นแบบพื้นบ้านเป็นรูปงูกับลิง


พระพุทธรูปทำด้วยไม้ สภาพขาดการดูแลรักษา


ลายปูนปั้นบนหลังคาอุโบสถ