ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดปากจ่า
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดปากจ่า

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : รัตภูมิ ที่ตั้ง : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.260425 พิกัด y : 100.394471
           
1. ที่ตั้ง
 



ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านปากจ่า ตำบลควนโส  สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2375 ได้นามตามชื่อบ้าน คือ  บ้านปากจ่า  เช่นเดียวกับคลองที่ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็เรียกว่า “คลองจ่า” 
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

ศิลปกรรมสำคัญ คือ  อุโบสถ  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2473  ภายในมีพระประธานปางสมาธิ  ด้านหน้าอุโบสถ มีพระพุทธไสยาสน์  ยาว 11 เมตร อยู่ภายในอาคาร สร้างเมื่อ พ.ศ.2517 บริเวณนอกอาคารพบเจดีย์สูง 15 เมตรอยู่ด้านข้าง  และศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2499 

วัดปากจ่า  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ.2434
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


อุโบสถวัดปากจ่า


บริเวณด้านหน้าอุโบสถ มีหอระฆัง เจดีย์ 


ฐานบัว สภาพชำรุดขาดการดูแล


หอระฆัง มีการปรักหักพังของปูนปั้น