ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดควนโส
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดควนโส

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : รัตภูมิ ที่ตั้ง : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.233579 พิกัด y : 100.369717
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านควนโส  ตำบลควนโส  สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2210  

2. ประวัติความเป็นมา
 

ศิลปกรรมสำคัญ  คือ  อุโบสถ ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีลักษณะโครงสร้างเป็นไม้ ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย พื้นปูด้วยกระเบื้องเคลือบลวดลายสวยงาม บริเวณหน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีลวดลายปูนปั้นแบบนูนสูงฝีมือช่างพื้นบ้าน และกุฏิไม้เก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมจีนซึ่งยังมีความสมบูรณ์ให้เห็นอยู่ ทางวัดมีเกจิอาจารย์ดังคือ หลวงปู่ไชย ที่ชาวบ้านเชื่อถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องให้คลาดแคล้วจากอุบัติเหตุและภัยอันตรายทั้งปวง

                วัดควนโส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2315
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


อุโบสถวัดควนโส


ตัวอาคารกุฏิไม้เก่า สถาปัตยกรรมไทยผสมจีน


หอระฆัง


กุฏิไม้เก่าสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน
ขาดการดูแลรักษาความสะอาด


ลวดลายหน้าบันซุ้มประตูวัดควนโส