ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดโพธิธรรมาราม
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดโพธิธรรมาราม

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : รัตภูมิ ที่ตั้ง : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.226652 พิกัด y : 100.348205
           
1. ที่ตั้ง
                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   บ้านเกาะขาม  ตำบลควนโส  สร้างเมื่อ พ.ศ.2442  เดิมชื่อว่า “วัดนาลิง” ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2512  ได้เปลี่ยนเป็น วัดโพธิธรรมาราม 
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

                ศิลปกรรมสำคัญ คือ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2490 ปัจจุบันได้มีการบูรณะใหม่โดยอาศัยโครงสร้างเดิม ภายในมีเสารายรอบสีสดใสและมีการปรับภูมิทัศน์ภายนอกอย่างสวยงาม  ศาลาการเปรียญเดิมสร้างเมื่อ พ.ศ.2494 ปัจจุบันมีการบูรณะใหม่เช่นกันโดยมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติและทศชาติรอบๆ ตัวอาคารโดยช่างพื้นบ้าน  นอกจากนี้ยังมีหอฉัน สร้างเมื่อ พ.ศ.2457 โครงสร้างเป็นไม้หน้าบันด้านหน้าเป็นรูปครุฑ  ด้านหลังเป็นรูปพระนารายณ์ทรงช้าง 3 เศียร  

วัดโพธิธรรมาราม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2474
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


วัดโพธิธรรมาราม


หอฉัน


ซุ้มประตูวัดโพธิธรรมาราม


หอระฆัง