ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดควนเนียง
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดควนเนียง

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : รัตภูมิ ที่ตั้ง : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.199153 พิกัด y : 100.35408
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสระ ตำบลรัตภูมิ

2. ประวัติความเป็นมา
 

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2260

ศิลปกรรมสำคัญ คือ อุโบสถ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2487 ภายในมีพระประธานสร้างด้วยปูนปั้น และพระพุทธรูปประทับยืน 2 องค์   ภายในวิหารมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ  และมีรูปปั้นเหมือนพระครูไพศาลคณารักษ์ หรืออาจารย์นวล ,พระอาจารย์แม็น  ติสฺสโชโต และหลวงปู่โต  พรหมรังสี  รวมทั้งมีหอสมุดอีกด้วย  

วัดควนเนียง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2386

3. สภาพปัจจุบัน
 


วัดควนเนียง


ศาลาการเปรียญหลังเก่า แปรสภาพเป็นที่เก็บกองไม้และเก็บของที่ชำรุด


หลังคาศาลาการเปรียญหลังเก่า สภาพเริ่มทรุดโทรม


กุฏิหลังเก่าทรุดโทรมมาก  ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.รัตภูมิ


ลวดลายฉลุ มีการหลุดลอกของสีที่ทาไว้


ลวดลายฉลุ มีการหลุดลอกของสีที่ทาไว้