ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดท่าม่วง
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดท่าม่วง

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2555 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : รัตภูมิ ที่ตั้ง : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.209438 พิกัด y : 100.386806
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านอ่าวทึง ตำบลรัตภูมิ สร้างเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2406 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ริมคลองท่าม่วง  ติดกับทะเลสาบสงขลา  พื้นที่เป็นดินทรายลักษณะคล้ายแหลมยื่นออกไปในทะเลสาบ 
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

                ศิลปกรรมสำคัญ คือ  ภายในอุโบสถ มีพระโพธิสัตว์และพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยสร้างด้วย
หินอ่อน   บริเวณด้านข้างอุโบสถ พบโครงสร้างเป็นอาคารไม้หลังคามุงกระเบื้องโบราณมีการฉลุลายไม้รอบตัวอาคาร ลวดลายงดงามมาก ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงเรียนวัดท่าม่วง สร้างเมื่อ พ.ศ.2506 และบริเวณโดยรอบวัดท่าม่วง ยังร่มรื่นด้วยต้นไม้นาๆ ชนิด  

วัดท่าม่วง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2495   

3. สภาพปัจจุบัน
 


วัดท่าม่วง


อาคารไม้หลังคากระเบื้องโบราณฉลุลายไม้รอบตัวอาคาร
ตัวอาคารอยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม 


กุฏิสงฆ์สภาพทรุดโทรม ขาดการดูแลรักษา


ลวดลายฉลุเริ่มเลือนลาง มีการหลุดลอกของสี