ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดคงคาวดี
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดคงคาวดี

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2556 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : รัตภูมิ ที่ตั้ง : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.179955 พิกัด y : 100.360986
           
1. ที่ตั้ง
                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านปากบาง  ตำบลรัตภูมิ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2440  เดิมมีนามว่า “วัดปากบางภูมี”  ตามชื่อบ้าน คือ บ้านปากบางภูมี    บริเวณข้างกุฏิพระยังคงมีร่องรอยของเสาตะเกียบหรือเสาธงโรงเรียนสมัยก่อน ตั้งอยู่ในสภาพรกร้าง ส่วนด้านหลังอุโบสถ มีต้นโพธิ์ใหญ่อายุกว่าร้อยปีเป็นที่เคารพของชาวบ้านในระแวกนั้นดูแล้วร่มรื่น มีท่าน้ำอยู่ด้านข้างเป็นลำคลองเล็ก ๆ ไหลไปสู่ทะเลสาบสงขลา

2. ประวัติความเป็นมา
 

                ศิลปกรรมสำคัญ คือ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรียญหลังใหม่โดยฝีมือครูจูหลิง  ปงกันมูล และศิลปินพื้นบ้าน มีพระพุทธรูปหินอ่อนเก่าแก่อยู่ด้านหน้าพระประธาน ในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังวาดโดยศิลปินพื้นบ้าน  นอกจากนั้นในศาลาการเปรียญหลังเก่ายังมีรูปปั้นของหลวงปู่สงค์  ศรีสุวรรณโณ ซึ่งเป็นพระเกจิดังที่เคารพนับถือกันอย่างแพร่หลาย

                วัดคงคาวดี  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2455
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


วัดคงคาวดี


จิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือครูจูหลิง ปงกันมูล

ปัจจุบันยังคงพบร่องรอยของเสาตะเกียบหรือเสาธงโรงเรียนในสมัยก่อนตั้งอยู่ในสภาพรกร้างอยู่ด้านหลังกุฏิเก่าซึ่งกำลังรื้อถอนเพื่อสร้างกุฏิหลังใหม่

ร่องรอยของเสาตะเกียบหรือเสาธงโรงเรียนในสมัยก่อนตั้งอยู่ในสภาพรกร้าง

สภาพภายในพระอุโบสถปัจจุบันมีการโยงสายสินญ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งทำให้บทบังทัศนียภาพของจิตรกรรมฝาผนังและองค์ประธาน


          สภาพด้านหน้าพระอุโบสถปัจจุบันมีศาลาการเปรียญหลังเก่าตั้งอยู่  มีป้ายและถังน้ำวางระเกะระกะ
                             ภายในมีสิ่งของวางอยู่มากมาย  ขาดการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม