ชื่อแหล่งอนุรักษ์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น)
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : แหล่งท่องเที่ยว
ปีที่สำรวจ : 2556 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : รัตภูมิ ที่ตั้ง : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : พิกัด y :
           
1. ที่ตั้ง
 

                ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลควนเนียง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และประกอบกิจกรรมของประชาชน เช่น จัดงานประเพณีในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช ประเพณีลากพระ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เป็นต้น  ในสวนได้สร้างประติมากรรมรูปฤาษีไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอควนเนียง อันเป็นแหล่งของหนังตะลุงอย่างแท้จริง และจัดให้มีการแสดงหนังตะลุงเป็นประจำ
 

2. สภาพปัจจุบัน
 


สวนเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษามหาราชินี


ประติมากรรมรูปฤาษี สัญลักษณ์ของอำเภอควนเนียง