ชื่อแหล่งอนุรักษ์ หาดปากบางภูมี
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 หาดปากบางภูมี

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : แหล่งท่องเที่ยว
ปีที่สำรวจ : 2556 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : ควนเนียง
ตำบล : รัตภูมิ ที่ตั้ง : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิกัด x : พิกัด y :
           
1. ที่ตั้ง
 



ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ  เป็นชายหาดสาธารณะริมทะเลสาบสงขลา มีหาดทรายและทิวสนร่มรื่น เป็นจุดสิ้นสุดของสายน้ำคลองภูมี ซึ่งเป็นคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาในเขตอำเภอรัตภูมิ สภาพความสวยงามของชายหาดคล้ายบริเวณหาดแสนสุข ตำบลลำปำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
 

2. สภาพปัจจุบัน
 

                ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามเหมาะแก่การเป็นจุดชมวิว และพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี




บรรยากาศหาดปากบางภูมี และทัศนียภาพโดยรอบ