ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดสามกอง
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดสามกอง

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2556 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : เมืองสงขลา
ตำบล : เกาะแต้ว ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.121490 พิกัด y : 100.641313
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแต้ว  สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2449 เดิมที่ตั้งวัดเป็นสถานที่ตั้งของกองทัพ 3 ทัพ  คือ  ทัพพระยาหนะ  ทัพพระยาสงขลา  และทัพพระยานคร  เมื่อคราวเกิดสงครามกับเมืองปัตตานีครั้งแรก  เสร็จศึกทัพแล้วท่านพุ่ม  ธนารักษ์  ซึ่งอพยพมาจากบ้านทะนาวปัตตานี  จึงได้ขอตั้งเป็นวัดและให้มีนามว่า “วัดสามกอง” เพื่อเป็นอนุสรณ์  พร้อมกับได้สร้างเจดีย์ขึ้น 1 องค์  และถูกทำลายเมื่อเกิดสงครามกับเมืองปัตตานีครั้งต่อมา  การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มดำเนินในสมัยของหลวงพ่ออินทร์  อินฺทวํโส  เป็นเจ้าอาวาส  โดยมีพระยาวิเชียร  พระอินทร์  และนางหมาดำ  สาครินทร์พานิชย์  เป็นกำลังสำคัญ  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2453

 

2. ประวัติความเป็นมา
 

          ศิลปกรรมที่สำคัญในวัดคือ  อุโบสถ มีลักษณะเป็นอุโบสถทรงโถง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่อุโบสถยังคงเค้ารูปแบบนิยมร่วมสมัยรัชกาลที่ 5 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 7ง วันที่ 22 มกราคม 2542 
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


อุโบสถเก่า สภาพสีเริ่มหลุดลอกขาดการดูแล


หอระฆัง มีการปรักหักพังของปูน
และสภาพทรุดโทรม