ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดแหลมพ้อ
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดแหลมพ้อ

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2556 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : เมืองสงขลา
ตำบล : เกาะยอ ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.151613 พิกัด y : 100.542243
           
1. ที่ตั้ง
           ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน  ตำบลเกาะยอ  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2360 โดยมีพระครูทิพวาสี (พรหมแก้ว) แห่งวัดท้ายยอมาดำเนินการสร้างวัดนี้และได้ขนานนามว่า “วัดแหลมพ้อ” ตามลักษณะพื้นที่ตั้งวัดที่มีต้นพ้ออยู่มากมายและสภาพภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นออกไป  ศิลปกรรมที่สำคัญคือ  อุโบสถ  หอระฆัง  และเจดีย์  เป็นการสร้างตามพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปัจจุบันมีการสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงสะพานติณฯ  ความงดงามของพระพุทธรูปองค์นี้สามารถมองเห็นได้จากฝั่งเมืองสงขลา 
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

วัดแหลมพ้อ  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2431

3. สภาพปัจจุบัน
 


พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่


บริเวณรอบโบสถ์วัดแหลมพ้อมีหญ้าและวัชพืชขึ้นปกคลุมโดยรอบบริเวณกำแพงโบสถ์ ทำให้ขาดความสวยงาม


หอระฆังสภาพทรุดโทรม สีเริ่มหลุดลอก