ติดต่อเรา

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ม. 4 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์/โทรสาร 074-336946
 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 ต.ค. 2557